Sylvia Jansen

Een combinatie van een doortastende persoonlijke benadering en een ontspannen zakelijk aanpak zijn kenmerkend voor mijn manier van werken. Mijn passie ligt in het begeleiden van teams in verandering. Teams willen goed werk afleveren en bijdragen aan een goed resultaat. Dat kan door de kwaliteiten van de alle mensen in het team optimaal te gebruiken.

Speerpunten in mijn manier van werken zijn plezier, eerlijkheid en het benutten en ontwikkelen van de talenten. Op deze manier wordt gewerkt aan een goed werkend team dat bijdraagt aan een meer dan goed resultaat!

medezeggenschap / teams / duurzame inzet / MBTI / BCL