Sven Kieft

Mensen en teams prikkelen om zichzelf te blijven ontwikkelen. Mijn belangrijkste drijfveer voor het werken als trainer en adviseur bij Loof. Vanuit mijn studie Arbeids- en Organisatiepsychologie heb ik mijzelf in diverse functies ontwikkeld binnen het werkveld van personele ontwikkeling. Ik heb mij zowel binnen interne organisaties als aan de bureaukant bezig gehouden met ontwikkeling, implementatie en daadwerkelijke uitvoering van uiteenlopende ontwikkelingstrajecten, sales- en trainingsprogramma’s.

Ervaring: Arbeids- en Organisatiepsychologie. Werkervaring als trainer, coach, adviseur en training manager.

medezeggenschap / team