Relaties over ons

Onze aanpak van teamtrainingen zit in onze genen. Loof training en advies (voorheen werkzaam onder de naam blooming trainingsbureau) komt voort uit de Volkshogeschool Bergen. Ooit opgericht om het naoorlogs gemis aan scholing en vorming op te vangen. Hier ligt de kiemcel van onze voorliefde voor leren en ontwikkelen, liefde voor het begeleiden van teams die met elkaar willen samenwerken.
De afgelopen decennia hebben wij veel teams mogen trainen. Allerlei soorten teams met eigen wijsheid en eigenwijsheden. Denk aan medezeggenschappers, directieteams en productieteams.

IKEA open inschrijving ‘effectieve gesprekstechnieken’
‘Ik vind dat Loof training en advies erg goed meedenkt en heel erg van deze tijd is, e-learning is top’

OR IOI Loders Croklaan
‘Het is een prettige organisatie om afspraken mee te maken en het geeft een vernieuwend gevoel als je een training hebt gehad’

RvM ABN AMRO
Programma aanbod is heel goed aangepast aan de doelgroep; echt maatwerk en geen aangepast standaardprogramma.

OR Santander Consumer Finance
‘Ik heb al veel trainingen mogen volgen maar m.b.t. dit onderwerp is het veruit de beste training die ik heb gehad’

OR Blijf Groep IJmond
‘Ik vond dat er een goede opbouw zat in de werkwijze van deze training, duidelijk en helder weergegeven’

GOR Raad voor de Kinderbescherming
‘Indruk is dat Loof training en advies kwalitatief goede trainers in huis heeft en een goede visie op medezeggenschap’