Keuzemodules

Loof biedt keuzemodules die naar wens kunnen worden geselecteerd om onderdeel uit te maken van de training. Zo kunnen zaken die voor jullie medezeggenschap van belang zijn worden meegenomen naast de reguliere training. Op deze manier krijgt elke OR een training die is afgestemd op hun situatie.

 

Missie en visie Het ontwikkelen van een eigen missie en visie, die als kompas kunnen dienen bij het beoordelen van belangrijke vraagstukken en daarmee de focus en werkwijze van het team bepalen.

Organisatieopstelling Een voelbare stagnatie of belemmering in een organisatie wordt zichtbaar gemaakt door een organisatieopstelling en van daar uit weer in beweging gebracht.

MBTI Met de MBTI ontdek je je persoonlijkheidstype, deze is opgebouwd uit vier dimensies. De MBTI geeft op een positieve manier inzicht in zowel jouw eigen voorkeuren in oriëntatie en gedrag als die van je teamleden.

OR als leerschool Met een duidelijke persoonlijke ontwikkeldoelstelling voor ogen en een plan hoe hier aan te werken, groei jij in je rol als OR-lid.

Management Drives Terwijl MBTI focust op voorkeuren in oriëntatie en gedrag, kijkt de methode van Management Drives naar drijfveren. Wat betekenen deze drijfveren voor je waarnemen, denken en doen?

Oefenen met een specialist Reële situaties oefenen met inzet van een trainingsacteur. Werken aan je mogelijkheden in de praktijk.

Deep Democracy Een verrassende manier om lastige en slepende kwesties met elkaar aan te pakken. Een discussie op voeten om het niet gevoerde gesprek te voeren. De kennis en wijsheid van iedereen wordt gebruikt voor een gedragen oplossing.

Kralenspel Het gedachtegoed van Plato wordt ingezet om complexe vraagstukken met elkaar te analyseren. Overtuigingen, idealen en gevoelens die een rol spelen bij beleidskwesties worden uiteengerafeld.

Diepgang met debat Systematisch werken aan onderbouwde standpunten met oog voor argumenten. Winnen aan scherpte en diepgang door te debatteren.

Teamcultuur Inventarisatie van gewenste teamfactoren en het nemen van de eerste bochten op de weg hier naar toe.

Canvassen Het canvasmodel helpt om snel inzicht te krijgen in de kracht van een organisatie. Met elkaar analyseren en schetsen zorgt voor een gedeelde visie en strategie.