Iris Kroon

Groepen motiveren, alle OR-leden helpen hun rol te vinden, bestuurders erbij betrekken. Als trainer voor Loof training en advies hou ik mij vooral bezig met het coachen en trainen van ondernemingsraden. In mijn trainingen leg ik de focus op een vernieuwende vorm van medezeggenschap, waarin OR-leden zichzelf als de motor achter de sociale innovatie binnen hun organisatie leren zien. Mijn streven is om OR en bestuur zich optimaal tot elkaar te laten verhouden, o.a. door bestuurders de meerwaarde van de OR in te laten zien.

Opgeleid als HR-professional, trainers- en coachingsopleiding gevolgd, gecertificeerd trainer MBTI, Brein Centraal Leren gecertificeerd, register MZ opleiders geregistreerd.

medezggenschap / team / duurzame inzet / MBTI / BCL