Hugo Burger

Rare standpunten? Mooi. Ik reken het je niet aan. Sterker nog, ik ben juist op zoek naar een afwijkende mening. Want een vraagstuk heeft veel kanten. Daarom provoceer ik af en toe. Tegelijk help ik je samen met je team te denken. Verkennen van vraagstukken, ontdekken van gedeelde waarden en uitgangspunten. Aan de Ronde Tafel. Maar ook, wat gaan jullie doen? Je team bedenkt samen de volgende stap. Boter bij de vis. En ik? Ik sluip langzaam weg. Missie geslaagd.

Hugo traint vooral ondernemingsraden. Zijn favoriete thema’s zijn organisatieverandering en het leven blazen in een team. Gecertificeerd trainer MBTI.

medezeggenschap / team / advies / MBTI /BCL