Blended learning; e-learning modules

Bij Loof geloven wij in blended learning: gezamenlijk trainen onder begeleiding van een trainer, aangevuld met e-learningmodules. Een mix van verschillende leervormen, zodat het brein al vóór de training in de leerstand wordt gezet. Gemengd leren dus, zowel voorafgaand aan de training als na afloop.

verschijn goed voorbereid op de training bepaal zelf wanneer je de stof doorneemt | herhaling van de stof helpt je de kennis eigen te maken | kies de onderdelen waarover je je kennis wil bijspijkeren

Modules e-learning
Ter ondersteuning van en voorbereiding op onze trainingen hebben wij een aantal e-learning modules ontwikkeld. Deze online modules sluiten aan op de bestaande ontwikkeltrajecten van Loof en zijn beschikbaar voor iedereen die een training volgt. Na de training blijven de modules tien weken beschikbaar. Zo kunnen de deelnemers zelfstandig de stof terugzien en herhalen.

 

Wegwijs in de WOR Met deze module leg je de basis neer voor het wettelijke kader van het OR-werk: wat zijn de belangrijkste rechten en plichten als OR. Kijk hier voor een voorbeeld video uit deze module.

Feedback geven en ontvangen Weet hoe je effectief feedback geeft, ontvangt en vraagt, om zo als persoon en als team te groeien en een lerende omgeving creëert.

Basiskennis voor DB-leden Ontwikkel een eigen visie op de rol van een DB, weet welke taken horen bij het DB-werk en doe kennis op over hoe je een vergadering effectief leidt.

Effectief vergaderen Leer hoe jij kunt bijdragen aan een effectieve vergadering en hoe je met elkaar het proces van vergaderen slim inricht.

Communicatie met collega’s Leer hoe je het contact met collega’s effectiever vorm kunt geven en hoe je een haalbaar communicatieplan maakt.

Overtuigend debatteren en argumenteren Zet je verhaal kracht bij door de juiste argumenten te gebruiken en weet hoe je een overtuigend betoog houdt.

Organisatiestrategie Leer wat organisatiestrategie is, welke belangrijkste strategieën je kunt onderscheiden en hoe je met een eigen analyse de organisatie door een strategische bril kunt bekijken en beoordelen.

Effectieve adviesvaardigheden Verbeter je beïnvloedingsvermogen door het leren van adviesvaardigheden voor het overleg en leer hoe je een advies stapsgewijs kunt beoordelen.

Veranderkunde Mee kunnen denken over de vraag hoe je mensen mee krijgt in een veranderproces, begint met inzicht in veranderkunde.

Projectmatig werken Met behulp van projectmatig werken leer je hoe je, via verschillende methoden, stapsgewijs werkzaamheden kunt plannen en realiseren en anderen kunt betrekken bij het OR-werk.

Basiskennis leden Arbo-commissie Doe kennis op over de belangrijkste elementen uit de Arbowet, om zo je rol als OR op dit thema beter te kunnen pakken.

Financieel beleid Krijg meer grip op de cijfers door vanuit financieel perspectief te leren kijken naar de vraagstukken in een overleg.

Jaarverslag maken Informeer je collega’s en deel je successen met een jaarverslag dat wél gelezen wordt.

Verkiezingen organiseren Ontwikkel een succesvolle verkiezingscampagne om de OR in de schijnwerpers te zetten en zowel kandidaten als stemmers te werven.

Overdracht aan de nieuwe OR Zorg voor een daadkrachtige voortzetting van jullie OR werk, met een gedegen overdrachtsplan voor de nieuwe OR.